...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 857 ครั้ง)